Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 april 2024 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 20024

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SOCIAAL HUIS

 

Lokaal Dienstencentrum: overeenkomst school Bergom-Varenwinkel

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SOCIALE DIENST

 

Samenwerkingsovereenkomst met vzw Waardenmakerij in het kader van voedselhub Foodsavers Kempen: goedkeuring

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

PATRIMONIUM

 

Openbare verpachting jachtrecht 2024-2033 op de domeinen van OCMW Herselt - tweede ronde

Publicatiedatum: 19/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.