Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 25 oktober 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Gerda Battel - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 6 september 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Collectieve hospitalisatieverzekering Ethias vanaf 1 januari 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Iverlek - buitengewone algemene vergadering op 10 december 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van een zelfstandige groepering met de naam “WZK Dienstverlening ZG (Welzijnszorg Kempen Dienstverlening Zelfstandige Groepering)”

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Wijziging flankerend onderwijsbeleid

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Procedure melding, beleidsidee en klachten: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Aanstelling sanctionerend ambtenaar Rik Wouters

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Kosteloze grondafstand - G. Vandenheuvelstraat - (398K (prekad. H398m)) ikv de uitvoering van de rooilijn - goedkeuren voorwaarden

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021
Overzicht punten

 

Ter beschikking stelling gemeentelijke personeelsleden ikv klusjesdienst aan Welzijnszorg Kempen: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/10/2021