Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 30 mei 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Ewoud Beirlant - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kathleen Helsen - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 28 maart 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 25 april 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Punt bijlagen/links Adioverslag gemeenteraad 25 april
20220425 Notulen.pdf Download
Overzicht punten

 

Pidpa - Algemene vergadering op 24 juni - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

De Lijn - Algemene vergadering op 31 mei 2022 - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Kleine Landeigendom Zuiderkempen - Algemene vergadering op 31 mei 2022 - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

K Ramsel FC: erfpachtovereenkomst kantine en terreinen: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Kempens Woonplatform Zuid Centraal - Herzieningsaanvraag 2023- 2025 - versie d.d. 27 april 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Optimalisatie collector Dieperstraat_Samenwerkingsovereenkomst Aquafin_aanvulling Stap-Huisakkers-Halfmaanstraat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt Groen Herselt - Verkeersremmers Witputstraat  en inventarisatie onveilige verkeersremmers - Toegevoegd punt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/06/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/06/2022