Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 19 december 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Wendy Tubbax - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Ronan Korthout - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 21 november 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Toelagen politiezone Zuiderkempen 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Toelagen brandweerzone 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Prijssubsidiereglement AGB 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Herziening 4 meerjarenplan 2020-2025: gemeente en OCMW

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt namens CD&V+2230: Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2023 - Toegevoegd punt

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt namens CD&V+2230: Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2023 - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing - aanslagjaar 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Gemeentereglement inzake het register leegstand van gebouwen en woningen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Belastingreglement voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere administratieve stukken in het kader van ruimtelijke ordening of leefmilieu

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Retributiereglement op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Retributiereglement op het gebruik van elektriciteit door aansluiting op het elektriciteitsnet via foor- of marktkasten op openbaar domein.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Retributiereglement op gebruik van elektriciteitskasten door markt- en foorkramers

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek Sint-Hubertus Ramsel

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Meerjarenplanwijziging kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Meerjarenplanwijziging kerkfabriek Sint-Servaas Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Budget 2023 van de kerkfabrieken Sint-Servaas Herselt, Sint-Hubertus Ramsel, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg.

Kennisname

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Reglement bijzondere erkenning opvanginitiatieven

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Punt bijlagen/links Bijzonder erkenning reglement.pdf Download
Overzicht punten

 

Wijziging gemeenteweg Buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat) - voorlopige beraadslaging

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 20/12/2022