Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 31 januari 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Ontslag raadslid Pieter-Jan Parrein

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt voorzitter - Ontslag Pieter-Jan Parrein en opvolging door Vic Huysmans: installatie van Vic Huysmans - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt voorzitter - Opvolging: eedaflegging Vic Huysmans - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 13 december 2021

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Toetreden regionaal landschap Kleine en Grote Nete: goedkeuring en aanduiding vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Rechtspositieregeling (RPR): Wijzigingen: goedkeuring

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

TEWERKSTELLING

 

Goedkeuring projectvoorstel Werk & Sociale economie: voortraject Digibanken.

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

JEUGD

 

Amendement samenwerkingsovereenkomst Bike2School: goedkeuring

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Aankoop hydraulisch aangedreven trilplaten en kilverbord met opvouwbare ripper voor onderhoud onverharde wegen:

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt CD&V+2230 - Opmaak masterplan Ramsel - Toegevoegd punt ingediend door Kathleen Helsen

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 21/01/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Kosteloze grondafstand - Wolfsdonksesteenweg - (F 442L (prekad. F 442G2)) ikv de uitvoering van een verkaveling - goedkeuren voorwaarden

Publicatiedatum: 21/01/2022