Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 juni 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 30 mei 2022

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW Herselt

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Jaarrekening 2021 AGB Herselt

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Prijssubsidiereglement AGB 2022 addendum

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Rapportering organisatiebeheersing: uitvoering evaluatie

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

KFC de Vrijheid: erfpachtovereenkomst: goedkeuring

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Algemene vergadering op 29 juni 2022

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Aanvullend politiereglement - Parkeer- en stationeerverbod langs Oude Baan t.h.v. firma Culinor

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

BW nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat) - Definitieve beslissing

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Toegevoegd punt voorzitter - Kempens Woonplatform Zuid Centraal - Herzieningsaanvraag 2023- 2025 - versie d.d. 27 april 2022 - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Toegevoegd punt voorzitter - 2022-250_Buitengewoon onderhoud gemeentewegen - lastvoorwaarden - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Aankoop perceel E421V14 (Blauberg)

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Kosteloze grondafstand - Groenstraat E 439N2 en 439D2 (prekad. 439M2)

Publicatiedatum: 17/06/2022