Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 31 mei 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 26 april 2021

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad 26 april 2021
Overzicht punten

 

Afrekening GAS voor werkingsjaar 2020 - goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Brandweerzone Kempen: verdeelssleutel 2022

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Afsprakennota: flexibilisering uitvoeringsdiensten

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

GSM-policy: goedkeuring wijziging

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Kaderwijzigingen: organogram: goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Aanpassing rechtspositieregeling: goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Cipal - Algemene vergadering op 24 juni 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

De Lijn - Algemene vergadering op 25 mei 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

EthiasCo cvba - Algemene vergadering

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Kleine Landeigendom Zuiderkempen - algemene vergadering op 25 mei 2021 - vaststelling mandaat en goedkeuring agenda

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Pidpa - Algemene vergadering op 18 juni 2021 - goedkeuring agenda

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Onesto - aankondiging fusieoperatie: kennisname

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Aanvullend politiereglement: verplaatsen zebrapad Stationsstraat - KS De Bolster

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Aanvullend politiereglement: Verwijderen asverschuiving - Witput(straat)

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Buitengewoon onderhoud gemeentewegen - goedkeuring bestek, raming en veiligheid- en gezondheidsplan

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2021