Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 31 mei 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 26 april 2021

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Afrekening GAS voor werkingsjaar 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

BRANDWEER

 

Brandweerzone Kempen: verdeelssleutel 2022

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Afsprakennota: flexibilisering uitvoeringsdiensten

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

GSM-policy: goedkeuring wijziging

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Kaderwijzigingen: organogram: goedkeuring

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Aanpassing rechtspositieregeling: goedkeuring

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Cipal - Algemene vergadering op 24 juni 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

De Lijn - Algemene vergadering op 25 mei 2021

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

EthiasCo cvba - Algemene vergadering

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Kleine Landeigendom Zuiderkempen - algemene vergadering op 25 mei 202& - vaststelling mandaat en goedkeuring agenda

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Pidpa - Algemene vergadering op 18 juni 2021 - goedkeuring agenda

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Onesto - aankondiging fusieoperatie: kennisname

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: verplaatsen zebrapad Stationsstraat - KS De Bolster

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: Verwijderen asverschuiving - Witput(straat)

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Buitengewoon onderhoud gemeentewegen - goedkeuring bestek, raming en veiligheid- en gezondheidsplan

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 21/05/2021