Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 april 2024 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Anneleen Maris - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Maria Leirs - raadslid

 

Overzicht punten

 

Herneming goedkeuring ontwerpnotulen van 19 februari 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 18 maart 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Bureau Gemeentelijke Administratie Sancties: Goedkeuring afrekening 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Financiële verdeelsleutel Brandweer Zone Kempen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Aankoopoptie site Delfino

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Samenwerkingsovereenkomst contactcenter WEngage

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

LEKP - rapportering 2023

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Reglement straatgeveltuinen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Punt bijlagen/links Reglement straatgeveltuinen sjabloon.pdf Download
Overzicht punten

 

Iverlek - algemene vergadering op 26 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Zefier - algemene vergadering op 13 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

LeefGoed bv - aanduiding vertegenwoordiger Algemene vergadering

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

LeefGoed - algemene vergadering

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Instap UiTPAS de Merode

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Mobiliteitsstudie Zuiderkempen Eindrapport

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.