Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 13 december 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 22 november 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Toelagen politiezone Zuiderkempen 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Toelagen brandweerzone 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Budget 2022 van de kerkfabrieken Sint-Servaas Herselt, Sint-Hubertus Ramsel, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Prijssubsidiereglement AGB 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Herziening meerjarenplan 2020-2025: AGB

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Punt bijlagen/links aanpassing MJP 2020-2025 RvB 30 11 2021.pdf Download
Overzicht punten

 

Herziening 3 meerjarenplan 2020-2025: gemeente en OCMW

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing - aanslagjaar 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Belastingreglement op tweede verblijven

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Retributiereglement voor het uitvoeren van werken voor derden op de openbare wegenis en het gebruik van signalisatiematerialen (in het kader van signalisatievergunningen).

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Retributiereglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Toelagereglement Diftar

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Drankprijzen gemeentelijke zalen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Opvolging: opvolging schepenen van rechtswege

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Opvolging schepenen: kennisname verhindering

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Opvolging schepenen: invullen opengevallen mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Opvolging: installatie nieuwe schepen: kennisname

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Opvolging: eedaflegging Kristof Van Dingenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Opvolging: eedaflegging Geert Sterckx

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Mandatering van de gemeentelijke vertegenwoordiger om in functie van de nieuwe regelgeving op verenigingen en vennootschappen op de algemene vergadering van Kringwinkel Zuiderkempen vzw van 21 december 2021 de bestuursvernieuwing goed te keuren die dan zal voorliggen.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Kleine Landeigendom Zuiderkempen- Bijzondere algemene vergadering - 30 november 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Waterservice Pidpa - nazicht/onderhoud Hydranten - Goedkeuren samenwerkingsovereenkomt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt vanwege de voorzitter - Afvaardiging Raad van Bestuur: wijziging: opvolging CD&V+2230 - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

Kosteloze grondafstand - Wolfsdonksesteenweg - (M 935 D3 (prekad. M 935 B 4)) ikv de uitvoering van een verkaveling - goedkeuren voorwaarden

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/12/2021