Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 7 november 2022 - Vast Bureau

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Kristof Van Dingenen, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - leden vast bureau

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mark Van den Wouwer - lid vast bureau

 

Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Vaststelling agenda RMW

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Goedkeuring ontwerpnotulen vast bureau

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Kwartaalrapportage dienstverlening OCMW

Kennisname

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Betaalbaarstelling van betalingsbevelen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

VARENWINKEL : Bouw LDC_Perceel 1

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Brief aan Vlaanderen: bezorgdheden opvang Oekraïne

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Overeenkomst Fluvius aangaande oplaadterminals

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Klusjesdienst: loskoppeling van aanvullende thuisz

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2022