Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 4 oktober 2021 - Vast Bureau

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - leden vast bureau

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Zitting van 4 oktober 2021

 

Goedkeuring ontwerpnotulen vast bureau

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 4 oktober 2021

 

Betaalbaarstelling van betalingsbevelen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 4 oktober 2021

 

VARENWINKEL : Bouw LDC gunning Perc 3

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 4 oktober 2021

 

GDPR: verwerkersovereenkomst Thomas More Kempen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 4 oktober 2021

 

Werkplekleren. Raamovereenkomst met Thomas More

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 4 oktober 2021

 

Gezondheid: Acties ikv 10-d Geestelijke Gezondheid

Kennisname

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 4 oktober 2021

 

Noodhulpsubsidie voor Haïti

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/10/2021