Gemeente HERSELT

 

Zitting van dinsdag 21 mei 2024 - Vast Bureau

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Elke Verlinden - leden vast bureau

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Geert Sterckx - lid vast bureau

 

Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Goedkeuring ontwerpnotulen vast bureau

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

LDC Varenwinkel: VIPA: kennisname indiening

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Betaalbaarstelling van betalingsbevelen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Groepsaankoop raamovereenkomst drukwerk

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

IOK Samenaankoop: EPC

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.