Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 september 2021 - Vast Bureau

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Elke Verlinden - leden vast bureau

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mireille Colson, Pieter-Jan Parrein - leden vast bureau

 

Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Goedkeuring ontwerpnotulen vast bureau

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Betaalbaarstelling van betalingsbevelen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Principebesluit terbeschikkingstelling art. 60 vzw

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Procedure melding, klacht en (beleids)idee

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021