Gemeente HERSELT

 

Zitting van dinsdag 22 november 2022 - Raad van bestuur

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - voorzitter

Mark Van den Wouwer - ondervoorzitter

Ann Gilis, Karine Vermaelen, Milo Anthonis, Karla Jennes, Luc Peetermans, Ronan Korthout, Hilde Van Reet, Ewoud Beirlant, Wendy Tubbax - bestuurders

Katleen Laeremans - beheerder vtc de mixx

Bart Verelst - financieel directeur

Elsbeth Beerts - secretaris

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen 22 juni 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/11/2022
Overzicht punten

 

Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/11/2022
Overzicht punten

 

Overeenkomst renteloze lening gemeente-AGB

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/11/2022
Overzicht punten

 

Prijssubsidiereglement AGB 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/11/2022
Overzicht punten

 

Tarieven Sport Na School pas (SNS)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/11/2022
Overzicht punten

 

Verbeteren inrichting parking en groenzone rond tennishal om foutparkeren tegen te gaan - Toegevoegd punt ingediend door Ewoud Beirlant

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/11/2022
Overzicht punten

 

Varia

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/11/2022