Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 april 2024 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - leden vast bureau

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Anneleen Maris - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Maria Leirs - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 20024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Punt bijlagen/links Videoverslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 2024
Overzicht punten

 

Lokaal Dienstencentrum: overeenkomst school Bergom-Varenwinkel

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Samenwerkingsovereenkomst met vzw Waardenmakerij in het kader van voedselhub Foodsavers Kempen: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

Openbare verpachting jachtrecht 2024-2033 op de domeinen van OCMW Herselt - tweede ronde

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.