Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 mei 2024 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring notulen 29 april 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Poolstok - Algemene vergadering op 31 mei 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Huis van het Kind - Algemene vergadering 11 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

EthiasCo - Algemene vergadering op 13 juni 2024: vaststelling agenda en goedkeuring mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Pidt - Algemene vergadering 18 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Cipal - Algemene vergadering op 20 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK - Algemene vergadering op 21 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.