Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 november 2022 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - leden vast bureau

Luc Peetermans, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Wendy Tubbax - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kathleen Helsen, Gerda Battel - raadsleden

 

Overzicht punten

 

Hoogdringend punt - Kennisname verhindering raadslid Evelien Van Bedts wegens ouderschapsverlof - Hoogdringend punt

Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

 

Hoogdringend punt - verhindering Evelien Van Bedts en opvolging: installatie van Wendy Tubbax - Hoogdringend punt

Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Punt bijlagen/links Audioverslag van de gemeenteraad en RMW van 24 oktober 2022
Overzicht punten

 

IOK - buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

 

Kaderwijzigingen: organogram: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

 

Overeenkomst Fluvius aangaande oplaad/betaal-terminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

 

Klusjesdienst: loskoppeling van aanvullende thuiszorg: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

 

BKO: kwaliteitshandboek klachtenprocedure: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

 

Sterrengemeente: overeenkomst met zorgnetwerk Sterrenkinderen: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2022