Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 november 2022 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2022

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK - buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Kaderwijzigingen: organogram: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SOCIAAL HUIS

 

Overeenkomst Fluvius aangaande oplaad/betaal-terminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

THUISZORG

 

Klusjesdienst: loskoppeling van aanvullende thuiszorg: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

KINDEROPVANG

 

BKO: kwaliteitshandboek klachtenprocedure: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

WELZIJN

 

Sterrengemeente: overeenkomst met zorgnetwerk Sterrenkinderen: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022