Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 25 oktober 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 6 september 2021

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Collectieve hospitalisatieverzekering Ethias vanaf 1 januari 2022

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Iverlek - buitengewone algemene vergadering op 10 december 2021

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

WELZIJN

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van een zelfstandige groepering met de naam “WZK Dienstverlening ZG (Welzijnszorg Kempen Dienstverlening Zelfstandige Groepering)”

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

JEUGD

 

Wijziging flankerend onderwijsbeleid

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

INFORMATIE/COMMUNICATIE

 

Procedure melding, beleidsidee en klachten: goedkeuring

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

HANDHAVING

 

Aanstelling sanctionerend ambtenaar Rik Wouters

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Kosteloze grondafstand - G. Vandenheuvelstraat - (398K (prekad. H398m)) ikv de uitvoering van de rooilijn - goedkeuren voorwaarden

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Ter beschikking stelling gemeentelijke personeelsleden ikv klusjesdienst aan Welzijnszorg Kempen: goedkeuring

Publicatiedatum: 15/10/2021