Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 26 april 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 29 maart 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links audioverslag gemeenteraad 29 maart 2021
Overzicht punten

 

Zefier - algemene vergadering op 10 juni 2021 - goedkeuring agenda

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Zonnige Kempen -algemene vergadering op 26 mei 2021 - mandaat volmachtdrager

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Iverlek - algemene vergadering op 18 juni 2021 - goedkeuring agenda - mandaat volmachtdrager

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

IOK - algemene vergadering op 18 mei 2021 - goedkeuring agenda - mandaat volmachtdrager

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

IOK Afvalbeheer - algemene vergadering op 18 mei 2021 - goedkeuring agenda - mandaat volmachtdrager

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Logo Kempen vzw - verlenging erkenning.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent Covid-19.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Aanvullend politiereglement: uitbreiding variabele zone 30 schoolomgeving - Stationsstraat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd  punt - Aanbrengen/weghalen van stickers met nieuwe gemeentelogo met respect voor de deeldorpen - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt - Geen juridische procedure(s) opstarten zonder voorafgaand overleg op kosten van de gemeenschap - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Wijziging gemeenteweg - Buurtweg nr. 22 - Goordijk en Goorbaan - definitieve beslissing

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

 

BW 38, 94,97,98 en 99 - Molenberg - Achter de Hoven - Wijziging gemeenteweg, Buurtwegen nrs. 38, 94,97,98 en 99 - Molenbergstraat - Achter de Hoven - Definitieve beslissing

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

 

Gedeeltelijke wijziging en opheffing gemeenteweg – Buurtweg nr. 3: Roteinde en Aarschotsesteenweg - Definitieve beslissing

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

 

Gedeeltelijke wijziging gemeenteweg, buurtweg nr. 57, nr. 94 en nr. 104 en gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg, buurtweg nr. 57 - Definitieve beslissing

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/10/2021