Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 26 april 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 29 maart 2021

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Zefier - algemene vergadering op 10 juni 2021 - goedkeuring agenda

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Zonnige Kempen -algemene vergadering op 26 mei 2021 - mandaat volmachtdrager

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Iverlek - algemene vergadering op 18 juni 2021 - goedkeuring agenda - mandaat volmachtdrager

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK - algemene vergadering op 18 mei 2021 - goedkeuring agenda - mandaat volmachtdrager

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK Afvalbeheer - algemene vergadering op 18 mei 2021 - goedkeuring agenda - mandaat volmachtdrager

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

WELZIJN

 

Logo Kempen vzw - verlenging erkenning.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

WELZIJN

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent Covid-19.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: uitbreiding variabele zone 30 schoolomgeving - Stationsstraat

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd  punt - Aanbrengen/weghalen van stickers met nieuwe gemeentelogo met respect voor de deeldorpen - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt - Geen juridische procedure(s) opstarten zonder voorafgaand overleg op kosten van de gemeenschap - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 16/04/2021