Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 maart 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 22 februari 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad 22 februari
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Belastingreglement op het begraven, ontgraven en herbegraven op de gemeentelijke begraafplaatsen - erratum

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

Aanpassing dranktarieven gemeentelijke accommodaties

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Goedkeuring reglement ter ondersteuning van de individuele inwoners

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

Aankoop grond Achter Kennes 212 K 2

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

Aankoop grond Achter Kennes 212 D 2

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

2021-202 HERSELT : Heraanleg voet- en fietspaden Wolfsdonksesteenweg_Lastvoorwaarden ontwerper

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt - Herselt streeft voortaan naar klimaatneutrale gebouwen - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 02/04/2021