Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 maart 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 22 februari 2021

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Belastingreglement op het begraven, ontgraven en herbegraven op de gemeentelijke begraafplaatsen - erratum

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

AGB

 

Aanpassing dranktarieven gemeentelijke accommodaties

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

CULTUUR

 

Goedkeuring reglement ter ondersteuning van de individuele inwoners

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

PATRIMONIUM

 

Aankoop grond Achter Kennes 212 K 2

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

PATRIMONIUM

 

Aankoop grond Achter Kennes 212 D 2

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

2021-202 HERSELT : Heraanleg voet- en fietspaden Wolfsdonksesteenweg_Lastvoorwaarden ontwerper

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt - Herselt streeft voortaan naar klimaatneutrale gebouwen - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 02/04/2021