Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 30 mei 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 28 maart 2022

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 25 april 2022

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Pidpa - Algemene vergadering op 24 juni - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

De Lijn - Algemene vergadering op 31 mei 2022 - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Kleine Landeigendom Zuiderkempen - Algemene vergadering op 31 mei 2022 - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

PATRIMONIUM

 

K Ramsel FC: erfpachtovereenkomst kantine en terreinen: goedkeuring

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Kempens Woonplatform Zuid Centraal - Herzieningsaanvraag 2023- 2025 - versie d.d. 27 april 2022

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Optimalisatie collector Dieperstraat_Samenwerkingsovereenkomst Aquafin_aanvulling Stap-Huisakkers-Halfmaanstraat

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Toegevoegd agendapunt Groen Herselt - Verkeersremmers Witputstraat  en inventarisatie onveilige verkeersremmers - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 26/05/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 20/05/2022