Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 28 maart 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mireille Colson - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 21 februari 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Punt bijlagen/links 20220221 Notulen.pdf Download
Audioverslag gemeenteraad 21 februari 2022
Overzicht punten

 

Wijzigen datum gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei naar 30 mei 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Audit Vlaanderen: kennisname auditrapport organisatiebeheersing

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Afbakening werkingsgebied woonmaatschappijen - vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Aankoop tractor algemeen gebruik  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Optimalisatie collector Dieperstraat_Samenwerkingsovereenkomst Aquafin voor grondinname: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt Groen -Verkeerssituatie start en einde KSA en Scouts in Blauberg - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/03/2022