Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 28 maart 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 21 februari 2022

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Wijzigen datum gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei naar 30 mei 2022

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Audit Vlaanderen: kennisname auditrapport organisatiebeheersing

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Afbakening werkingsgebied woonmaatschappijen - vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Aankoop tractor algemeen gebruik  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Optimalisatie collector Dieperstraat_Samenwerkingsovereenkomst Aquafin voor grondinname: goedkeuring

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt Groen -Verkeerssituatie start en einde KSA en Scouts in Blauberg - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 24/03/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 18/03/2022