Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 19 december 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 21 november 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Toelagen politiezone Zuiderkempen 2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Toelagen brandweerzone 2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Prijssubsidiereglement AGB 2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Herziening 4 meerjarenplan 2020-2025: gemeente en OCMW

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt namens CD&V+2230: Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2023 - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt namens CD&V+2230: Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2023 - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing - aanslagjaar 2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Gemeentereglement inzake het register leegstand van gebouwen en woningen

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Belastingreglement voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere administratieve stukken in het kader van ruimtelijke ordening of leefmilieu

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement op het gebruik van elektriciteit door aansluiting op het elektriciteitsnet via foor- of marktkasten op openbaar domein.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement op gebruik van elektriciteitskasten door markt- en foorkramers

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek Sint-Hubertus Ramsel

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Meerjarenplanwijziging kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Meerjarenplanwijziging kerkfabriek Sint-Servaas Herselt

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Budget 2023 van de kerkfabrieken Sint-Servaas Herselt, Sint-Hubertus Ramsel, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

JEUGD

 

Reglement bijzondere erkenning opvanginitiatieven

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Wijziging gemeenteweg Buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat) - voorlopige beraadslaging

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 09/12/2022