Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 mei 2024 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 29 april 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

De Lijn - Algemene vergadering op 28 mei 2024: vaststelling agenda en goedkeuring mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Poolstok - Algemene vergadering op 31 mei 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Cipal - algemene vergadering op 20 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK - algemene vergadering op 21 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK Afvalbeheer - algemene vergadering op 21 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Pidpa - Algemene vergadering op 28 juni: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

TOERISME

 

Samenwerkingsovereenkomst 'Packraftingproject Te Water!' - Goedkeuring

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

JEUGD

 

Reglement skatepark: goedkeuring

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek voor zelfstandige woningen en kamers

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.