Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 mei 2024 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Anneleen Maris - raadsleden

Stijn Vanhulsel - algemeen directeur wnd

Verontschuldigd:

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 29 april 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 29 april 2024
Overzicht punten

 

De Lijn - Algemene vergadering op 28 mei 2024: vaststelling agenda en goedkeuring mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Poolstok - Algemene vergadering op 31 mei 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Cipal - algemene vergadering op 20 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

IOK - algemene vergadering op 21 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

IOK Afvalbeheer - algemene vergadering op 21 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Pidpa - Algemene vergadering op 28 juni: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Samenwerkingsovereenkomst 'Packraftingproject Te Water!' - Goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Reglement skatepark: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Punt bijlagen/links Reglement skatepark.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Retributiereglement voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek voor zelfstandige woningen en kamers

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt namens de voorzitter - Samenwerkingsovereenkomst - Gemeente Hulshout

- Asfaltering Hanestraatje

- Wegmarkeringen 2024-2027 - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt namens de voorzitter - 2024-291 VARENWINKEL: Omgevingsaanleg LDC - Lastvoorwaarden - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.