Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 26 september 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karen Broes - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 5 september 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad van 5 september
Overzicht punten

 

Kennisname goedkeuringsbesluit jaarrekening 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Opvolgingsrapport 1e semester 2022

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Digibanken:implementatietraject: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Aanvullend politiereglement: Witputstraat - verkeerskussens

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Aanvullend politiereglement: VTC de Mixx - Parkeerverbod - voorbehouden voor dienstwagens

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

IOK groepsaankoop - Faciliteren van elektrische deelwagens - voorwaarden en toetreding

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2022