Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 26 september 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 5 september 2022

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Kennisname goedkeuringsbesluit jaarrekening 2021

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Opvolgingsrapport 1e semester 2022

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Digibanken:implementatietraject: goedkeuring

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: Witputstraat - verkeerskussens

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: VTC de Mixx - Parkeerverbod - voorbehouden voor dienstwagens

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

IOK groepsaankoop - Faciliteren van elektrische deelwagens - voorwaarden en toetreding

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 16/09/2022