Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 25 april 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt voorzitter - Kennisname verhindering raadslid Karen Broes om medische redenen - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt voorzitter - Verhindering Karen Broes en opvolging door Ewoud Beirlant: installatie van Ewoud Beirlant - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt voorzitter - Opvolging: eedaflegging Ewoud Beirlant - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 28 maart 2022

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Projectvereniging de Merode: afvaardiging raad van bestuur: wijziging afvaardiging

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Bureau Gemeentelijke Administratie Sancties: Goedkeuring afrekening 2021

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties: aanpassing overeenkomst interlokale vereniging en huishoudelijk reglement

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Toetreding OFP Prolocus

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Optimalisatie patronale lasten - dienstverleningsovereenkomst

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Vermindering responsabiliseringsbijdrage voor 2021 - Verklaring op eer

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Zefier - algemene vergadering op 9 juni 2022 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK - algemene vergadering op 17 mei 2022 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK Afvalbeheer - algemene vergadering op 17 mei 2022 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Iverlek - Algemene vergadering op 17 juni 2022 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

EthiasCo cvba - algemene vergadering op 5 mei 2022

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Rekening 2021 - kerkfabrieken - advies

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SOCIAAL HUIS

 

E-inclusie: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst groepsaankoop "aanstellen van een e-inclusie expert voor het uitwerken van een e-inclusiebeleid voor de lokale besturen Herselt, Hulshout en Westerlo"

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Toegevoegd agendapunt voorzitter - 137-21 HERSELT_Bouw jeugdhuis_lastvoorwaarden - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Grondafstand Watertorenweg - M 1304B (prekad. M 1304F)

Publicatiedatum: 27/04/2022