Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 juni 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Ewoud Beirlant - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Evelien Van Bedts - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 30 mei 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Jaarrekening 2021 AGB Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Prijssubsidiereglement AGB 2022 addendum

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Rapportering organisatiebeheersing: uitvoering evaluatie

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

KFC de Vrijheid: erfpachtovereenkomst: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Algemene vergadering op 29 juni 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Aanvullend politiereglement - Parkeer- en stationeerverbod langs Oude Baan t.h.v. firma Culinor

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

BW nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat) - Geen definitieve vaststelling.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt voorzitter - Kempens Woonplatform Zuid Centraal - Herzieningsaanvraag 2023- 2025 - versie d.d. 27 april 2022 - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt voorzitter - 2022-250_Buitengewoon onderhoud gemeentewegen - lastvoorwaarden - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Aankoop perceel E421V14 (Blauberg)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Kosteloze grondafstand - Groenstraat E 439N2 en 439D2 (prekad. 439M2)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/09/2022