Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 5 september 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Luc Peetermans, Mireille Colson - raadsleden

 

Overzicht punten

 

Toegevoegd punt vanwege de voorzitter - Kennisgeving aan de raad: einde periode van afwezigheid wegens ziekte van raadslid Karen Broes - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Kennisname

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 27 juni 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad 27 juni 2022
Overzicht punten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Kennisname

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Stopzetting studieopdracht Antea - Buitengewoon onderhoud wegen: goedkeuring dading

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Brandweerbijdrage: afrekening 2015 (werkingsjaar 2014)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Overeenkomst renteloze lening gemeente-AGB: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Gemeente zonder gemeentehuis - Dienst Omgeving - Oproep tot samenwerking: geïnformeerde gemeente

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Verlenging erkenning Sociale Huisvestingsmaatschappijen: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Samenwerkingsovereenkomsten met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Verlenging concessiecontract met NMBS - fietsroute Kempen - Hageland: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt namens Groen Herselt: Gemeentekorting busabonnementen De Lijn - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

 

Kosteloze grondafstand - Blaubergsesteenweg E 430 G3 en 430 Y2 (prekad. 430 T3)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/09/2022