Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 5 september 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt vanwege de voorzitter - Kennisgeving aan de raad: einde periode van afwezigheid wegens ziekte van raadslid Karen Broes - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 01/09/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 27 juni 2022

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Stopzetting studieopdracht Antea - Buitengewoon onderhoud wegen: goedkeuring dading

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Brandweerbijdrage: afrekening 2015 (werkingsjaar 2014)

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Overeenkomst renteloze lening gemeente-AGB: goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Gemeente zonder gemeentehuis - Dienst Omgeving - Oproep tot samenwerking: geïnformeerde gemeente

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Verlenging erkenning Sociale Huisvestingsmaatschappijen: goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

TOERISME

 

Samenwerkingsovereenkomsten met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw: goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Verlenging concessiecontract met NMBS - fietsroute Kempen - Hageland: goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt namens Groen Herselt: Gemeentekorting busabonnementen De Lijn - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 01/09/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Kosteloze grondafstand - Blaubergsesteenweg E 430 G3 en 430 Y2 (prekad. 430 T3)

Publicatiedatum: 26/08/2022