Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 april 2024 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Herneming goedkeuring ontwerpnotulen van 19 februari 2024

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 18 maart 2024

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Bureau Gemeentelijke Administratie Sancties: Goedkeuring afrekening 2023

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Financiële verdeelsleutel Brandweer Zone Kempen

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Aankoopoptie site Delfino

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

PREVENTIE

 

Samenwerkingsovereenkomst contactcenter WEngage

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

LEKP - rapportering 2023

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Reglement straatgeveltuinen

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Iverlek - algemene vergadering op 26 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Zefier - algemene vergadering op 13 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

LeefGoed bv - aanduiding vertegenwoordiger Algemene vergadering

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

LeefGoed - algemene vergadering

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

CULTUUR

 

Instap UiTPAS de Merode

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Mobiliteitsstudie Zuiderkempen Eindrapport

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 19/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.