Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 22 november 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 25 oktober 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad 25 oktober 2021
Overzicht punten

 

Project buurtwinkelen - toelichting resultaten van de inventarisatie/analyse van de detailhandel in Herselt en info verzamelen voor opmaak SWOT

Kennisname

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Vastleggen datums gemeenteraad en RMW 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Cipal - Algemene vergadering op 16 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

IOK - buitengewone algemene vergadering op 17 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

IOK afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering op 17 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Pidpa - buitengewone algemene vergadering op 17 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Samenwerkingsovereenkomst met stad Turnhout betreffende bemiddeling Gemeentelijke Administratieve Sancties

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Goedkeuring handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Bibliotheekreglement bibliotheek Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Vernieuwing serverinfrastructuur - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Budgetwijziging 2021 - kerkfabriek Sint-Hubertus Ramsel

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Coronasubsidies: sport- en cultuur

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Toeg. pnt. Aanpassing huishoudelijk reglement voor digitaal vergaderen en digitaal stemmen voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Toeg. pnt. AGB: afvaardiging Raad van Bestuur: wijziging: opvolging Mensen Met Mensen - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt - Fietsstraat Maria Gorettistraat - Vest - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd  punt - Conflictvrije kruispunten - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt - Kunst op elektriciteitskasten - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 26/11/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 26/11/2021