Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 22 november 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 25 oktober 2021

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

LOKALE ECONOMIE

 

Project buurtwinkelen - toelichting resultaten van de inventarisatie/analyse van de detailhandel in Herselt en info verzamelen voor opmaak SWOT

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Vastleggen datums gemeenteraad en RMW 2022

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Cipal - Algemene vergadering op 16 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK - buitengewone algemene vergadering op 17 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering op 17 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Pidpa - buitengewone algemene vergadering op 17 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Samenwerkingsovereenkomst met stad Turnhout betreffende bemiddeling Gemeentelijke Administratieve Sancties

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

HANDHAVING

 

Goedkeuring handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

BIBLIOTHEEK

 

Bibliotheekreglement bibliotheek Herselt

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

ICT

 

Vernieuwing serverinfrastructuur - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Budgetwijziging 2021 - kerkfabriek Sint-Hubertus Ramsel

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Coronasubsidies: sport- en cultuur

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toeg. pnt. Aanpassing huishoudelijk reglement voor digitaal vergaderen en digitaal stemmen voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toeg. pnt. AGB: afvaardiging Raad van Bestuur: wijziging: opvolging Mensen Met Mensen - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt - Fietsstraat Maria Gorettistraat - Vest - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd  punt - Conflictvrije kruispunten - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd agendapunt - Kunst op elektriciteitskasten - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 23/11/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 23/11/2021