Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 13 december 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 22 november 2021

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Toelagen politiezone Zuiderkempen 2022

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Toelagen brandweerzone 2022

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Budget 2022 van de kerkfabrieken Sint-Servaas Herselt, Sint-Hubertus Ramsel, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg.

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

AGB

 

Prijssubsidiereglement AGB 2022

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

AGB

 

Herziening meerjarenplan 2020-2025: AGB

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Herziening 3 meerjarenplan 2020-2025: gemeente en OCMW

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2022

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2022

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing - aanslagjaar 2022

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Belastingreglement op tweede verblijven

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen.

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement voor het uitvoeren van werken voor derden op de openbare wegenis en het gebruik van signalisatiematerialen (in het kader van signalisatievergunningen).

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Toelagereglement Diftar

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

AGB

 

Drankprijzen gemeentelijke zalen

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Opvolging: opvolging schepenen van rechtswege

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Opvolging schepenen: kennisname verhindering

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Opvolging schepenen: invullen opengevallen mandaat

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Opvolging: installatie nieuwe schepen: kennisname

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Opvolging: eedaflegging Kristof Van Dingenen

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Opvolging: eedaflegging Geert Sterckx

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Mandatering van de gemeentelijke vertegenwoordiger om in functie van de nieuwe regelgeving op verenigingen en vennootschappen op de algemene vergadering van Kringwinkel Zuiderkempen vzw van 21 december 2021 de bestuursvernieuwing goed te keuren die dan zal voorliggen.

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Kleine Landeigendom Zuiderkempen- Bijzondere algemene vergadering - 30 november 2021

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Waterservice Pidpa - nazicht/onderhoud Hydranten - Goedkeuren samenwerkingsovereenkomt

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt vanwege de voorzitter - Afvaardiging Raad van Bestuur: wijziging: opvolging CD&V+2230 - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Kosteloze grondafstand - Wolfsdonksesteenweg - (M 935 D3 (prekad. M 935 B 4)) ikv de uitvoering van een verkaveling - goedkeuren voorwaarden

Publicatiedatum: 15/12/2021