Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 24 oktober 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Luc Peetermans, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kathleen Helsen, Karen Broes - raadsleden

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 26 september 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

Brandweerzone: financiële verdeelsleutel 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

GECORO: Huishoudelijk reglement (correctie)

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

RUP Woonzones bis - onteigeningsplan - vraag tot opheffing

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

Iverlek - buitengewone algemene vergadering op 22 december 2022 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

toegevoegd agendapunt voorzitter - Spreekmoment gemeenteraad: rapportering - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/10/2022