Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 24 oktober 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 26 september 2022

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Brandweerzone: financiële verdeelsleutel 2023

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

GECORO: Huishoudelijk reglement (correctie)

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

RUP Woonzones bis - onteigeningsplan - vraag tot opheffing

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Iverlek - buitengewone algemene vergadering op 22 december 2022 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

toegevoegd agendapunt voorzitter - Spreekmoment gemeenteraad: rapportering - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

Publicatiedatum: 20/10/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 14/10/2022