Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 februari 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Kristof Van Dingenen - voorzitter wnd.

Peter Keymeulen - burgemeester

Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Milo Anthonis - voorzitter

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 31 januari 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

CIPAL - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Zonnige Kempen - algemene vergadering op 30 mei 2022 - mandaat volmachtdrager

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Samenwerkingsverband Stad Geel - gemeente zonder gemeentehuis - digitale werkplek

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring hemelwaterplan Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Wijziging gemeenteweg Buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat) - voorlopige beraadslaging

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Oprichting muziekacademie: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/03/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/03/2022