Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 februari 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 31 januari 2022

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

CIPAL - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Zonnige Kempen - algemene vergadering op 30 mei 2022 - mandaat volmachtdrager

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Samenwerkingsverband Stad Geel - gemeente zonder gemeentehuis - digitale werkplek

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Goedkeuring hemelwaterplan Herselt

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Wijziging gemeenteweg Buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat) - voorlopige beraadslaging

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

CULTUUR

 

Oprichting muziekacademie: goedkeuring

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 11/02/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 11/02/2022