Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 6 september 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Maria Leirs - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 28 juni 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Politiecodex Zuiderkempen: voorgestelde wijziging aanplakking van ongeschikt- en / of onbewoonbaarverklaringen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent Covid-19

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Goedkeuringsbesluit jaarrekening 2020 AGB en verlenen kwijting

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Kennisname goedkeuringsbesluit jaarrekening 2020

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Opvolgingsrapport 1e semester 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Coronasubsidies: subsidiereglement huur materialen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Verdeling coronasubsidies

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Prijssubsidiereglement AGB 2021 addendum

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Wijziging Meerjarenplan 2020-2025 - kerkfabriek Bergom

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Bosgroep Zuiderkempen - vervanging vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

De Lijn - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Stichting Kempens Landschap - Oprichtingsakte - kennisname

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Stichting Kempens Landschap - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Lokaal Energie en Klimaatpact: goedkeuring en ondertekening

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Aanvullend politiereglement: Fietspad Berglaan - verboden voor bromfietsers klassse B en speed pedelecs

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Huis Zegers Hoge Dreef 3: Recht van opstal

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zusterhuis Vest 2: Recht van opstal

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Aankoop en leveren graafmachine -

Goedkeuring lastvoorwaarden, raming  en gunningswijze

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt Groen: Veilige fietsroute ter hoogte van Dorp/Aarschotsesteenweg en

kruispunt met Stap momenteel onwettig - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021