Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 6 september 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 28 juni 2021

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Politiecodex Zuiderkempen: voorgestelde wijziging aanplakking van ongeschikt- en / of onbewoonbaarverklaringen

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

WELZIJN

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent Covid-19

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Goedkeuringsbesluit jaarrekening 2020 AGB en verlenen kwijting

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Kennisname goedkeuringsbesluit jaarrekening 2020

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Opvolgingsrapport 1e semester 2021

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Coronasubsidies: subsidiereglement huur materialen

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Verdeling coronasubsidies

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

AGB

 

Prijssubsidiereglement AGB 2021 addendum

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Wijziging Meerjarenplan 2020-2025 - kerkfabriek Bergom

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Bosgroep Zuiderkempen - vervanging vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

De Lijn - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Stichting Kempens Landschap - Oprichtingsakte - kennisname

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Stichting Kempens Landschap - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Lokaal Energie en Klimaatpact: goedkeuring en ondertekening

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: Fietspad Berglaan - verboden voor bromfietsers klassse B en speed pedelecs

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

PATRIMONIUM

 

Huis Zegers Hoge Dreef 3: Recht van opstal

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

PATRIMONIUM

 

Zusterhuis Vest 2: Recht van opstal

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

Aankoop en leveren graafmachine -

Goedkeuring lastvoorwaarden, raming  en gunningswijze

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toegevoegd punt Groen: Veilige fietsroute ter hoogte van Dorp/Aarschotsesteenweg en

kruispunt met Stap momenteel onwettig - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 27/08/2021