Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 28 juni 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Warre Schauwaers - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 31 mei 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Jaarrekening 2020 AGB Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Rekening 2020 - kerkfabrieken - advies

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Software rapportering beleidsuitvoering, projectopvolging en organisatiebeheersing

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent Covid-19.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Verdeling coronasubsidies

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt- Verdeling coronasubsidies - Toegevoegd punt ingediend door Kathleen Helsen

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Aanduiding extra locatie voor voltrekking huwelijk

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gebruikersovereenkomst huwelijken in parkje achter de Sint-Servatiuskerk Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Onesto - aankondiging fusieoperatie en mandaat afgevaardigde

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Statutenwijziging projectvereniging de Merode

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Klimaatactieplan-goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Tijdelijk vaste camera's_Advies gemeenteraad

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Aanvullend politiereglement: Stationsstraat/Wasserijstraat - stopbord

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Aanvullend politiereglement: verplaatsen zebrapad Stationsstraat - KS De Bolster

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt - verplaatsen zebrapad - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt: Lokale besturen tegen voedselverspilling - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt - Tijdelijke verbetering verkeersveiligheid - Dieperstraat - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt - inrichting fietsstraat Hoge Dreef en Varendonksesteenweg - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt - Fietsstraat Maria Gorettistraat - Vest - Toegevoegd punt ingediend door Ronan Korthout

Afgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Mondelinge en schriftelijke vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/07/2021