Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 28 juni 2021 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 31 mei 2021

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW Herselt

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

AGB

 

Jaarrekening 2020 AGB Herselt

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Rekening 2020 - kerkfabrieken - advies

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Software rapportering beleidsuitvoering, projectopvolging en organisatiebeheersing

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

WELZIJN

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent Covid-19.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

WELZIJN

 

Verdeling coronasubsidies

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

CULTUUR

 

Toegevoegd punt- Verdeling coronasubsidies - Toegevoegd punt ingediend door Kathleen Helsen

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

BURGERZAKEN

 

Aanduiding extra locatie voor voltrekking huwelijk

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

BURGERZAKEN

 

Gebruikersovereenkomst huwelijken in parkje achter de Sint-Servatiuskerk Herselt

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Onesto - aankondiging fusieoperatie en mandaat afgevaardigde

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Statutenwijziging projectvereniging de Merode

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Klimaatactieplan-goedkeuring

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Tijdelijk vaste camera's_Advies gemeenteraad

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: Stationsstraat/Wasserijstraat - stopbord

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

POLITIE

 

Aanvullend politiereglement: verplaatsen zebrapad Stationsstraat - KS De Bolster

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Toegevoegd punt - verplaatsen zebrapad - Toegevoegd punt ingediend door Luc Peetermans

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

LOKALE ECONOMIE

 

Toegevoegd punt: Lokale besturen tegen voedselverspilling - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Toegevoegd punt - Tijdelijke verbetering verkeersveiligheid - Dieperstraat - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Toegevoegd punt - inrichting fietsstraat Hoge Dreef en Varendonksesteenweg - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Toegevoegd punt - Fietsstraat Maria Gorettistraat - Vest - Toegevoegd punt ingediend door Ronan Korthout

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge en schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 18/06/2021