Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 november 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Luc Peetermans, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Wendy Tubbax - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kathleen Helsen, Gerda Battel - raadsleden

 

Overzicht punten

 

Hoogdringend punt - Kennisname verhindering raadslid Evelien Van Bedts wegens ouderschapsverlof - Hoogdringend punt

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Hoogdringend punt- Verhindering Evelien Van Bedts en opvolging door Wendy Tubbax: installatie van Wendy Tubbax - Hoogdringend punt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Hoogdringend punt- Opvolging: eedaflegging Wendy Tubbax - Hoogdringend punt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt bij hoogdringendheid vanwege de voorzitter - Afvaardiging Raad van Bestuur: wijziging: opvolging CD&V+2230 - Hoogdringend punt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 24 oktober 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Vastleggen datums gemeenteraad en RMW 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Aanpassing statuten projectvereniging de Merode en wijziging afvaardiging raad van bestuur: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Toetreding cultuurregio de Merode: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Kerkenbeleidsplan: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Negatieve beslissing - digitale werkplek - Gemeente zonder gemeentehuis: kennisname

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Retributiereglement op administratieve prestaties

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein - verlenging.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Sterrenbomen: reglement: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest - aanpassing

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Kaderwijzigingen: organogram: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Stage: samenwerkingscharter UHasselt: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

2022-254 HERSELT : Skatepark_Goedkeuring lastvoorwaarden

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Lokaal energie en klimaatpact (LEKP 2.0): goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

IOK - buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Pidpa - buitengewone algemene vergadering op 16 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Budgetwijziging 2022 - kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Budgetwijziging 2022 - kerkfabriek Sint-Servaas Herselt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

IOK groepsaankoop - Geadresseerde postbedeling (2023-2026) - toetreding

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/11/2022