Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 november 2022 - Gemeenteraad

Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 24 oktober 2022

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Vastleggen datums gemeenteraad en RMW 2023

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Aanpassing statuten projectvereniging de Merode en wijziging afvaardiging raad van bestuur: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Toetreding cultuurregio de Merode: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Kerkenbeleidsplan: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Negatieve beslissing - digitale werkplek - Gemeente zonder gemeentehuis: kennisname

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement op administratieve prestaties

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

FINANCIËN

 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein - verlenging.

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

BURGERZAKEN

 

Sterrenbomen: reglement: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

BURGERZAKEN

 

Verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest - aanpassing

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Kaderwijzigingen: organogram: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

PERSONEELSDIENST

 

Stage: samenwerkingscharter UHasselt: goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

2022-254 HERSELT : Skatepark_Goedkeuring lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

OMGEVING

 

Lokaal energie en klimaatpact (LEKP 2.0): goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK - buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Pidpa - buitengewone algemene vergadering op 16 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Budgetwijziging 2022 - kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

KERKFABRIEKEN

 

Budgetwijziging 2022 - kerkfabriek Sint-Servaas Herselt

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

OPENBARE WERKEN

 

IOK groepsaankoop - Geadresseerde postbedeling (2024-2026) - toetreding

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Overzicht actuele dossiers

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

 

SECRETARIAAT

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 10/11/2022